تراكتور مناسب گاوداري

تراكتور وسيله اي است كه براي تامين نيروي مورد نياز وسايل و ادوات كشاورزي به كار مي رود. يكي از قابليت هاي خوب تراكتور ، كشش ادوات كشاورزي ، نظير گاو آهنها و ديسكها مي باشد و سابقه اين وسيله نشان مي دهد ادامه مطلب …

تراكتورهاي زنجيري

مكانيزيم تحريك و كشش در تراكتور نوع زنجيري ضرورتا شامل دو وسيله فلزي زنجيري شكل سنگين و بي انتها به نام زنجير يا شني است كه هر كدام بر روي دو چرخ آهني حركت مي كنند . يكي از اين دو چرخ آهني ، دندانه دار است

ادامه مطلب …

تراكتورهاي چرخدار

تراكتورهاي چرخدار امروزه متمايزترين و پيشرفته ترين نوع ماشين، بخصوص جهت مقاصد كشاورزي مي باشند. اين تراكتورها ، سه چرخ و چهار چرخ ساخته مي شوند. تا چند سال پس از معرفي تراكتور چهار چرخ ،

ادامه مطلب …

طبقه بندي انواع تركتور

تراكتور هاي كه امروزه ساخته مي شود ممكن است به روش زير طبقه بندي گردند:

الف- بر اساس تامين خاصيت كششي و خودرو بودن

۱- راكتورهاي چرخدار

 – تراكتورهاي سه چرخ كه چرخ جلو آنها تك چرخ يا جفت چرخ است .

ادامه مطلب …