بیل عقب

مشخصات فنی
عرض کار
۲۵۰cm
توان مورد نیاز ۴۵hp
وزن تقریبی ۱۵۵ کیلو گ